Zwrot podatku z Niemiec - zasiłki rodzinne i podatki z zagranicy - Świadczenie rodzinne - Familienbeihilfe

Telefon +48 77 543 23 03

menu

ZASIŁEK RODZINNY - Familenbeihilfe


 

Jeżeli pragną Państwo ubiegać się o Familenbeihilfe - świadczenia rodzinne z Austrii za pośrednictwem naszej firmy powinni Państwo odwiedzić nas w naszych biurach, ewentualnie telefonicznie lub korespondencyjnie zamówić nasze druki.

 

Kompletny wniosek o Familenbeihilfe powinien zawierać:

 • Uzupełniony druk danych (nasz druk)
 • Akt małżeństwa (najlepiej na druku unijnym ewentualnie z tłumaczeniem)
 • Akty urodzenia dzieci (najlepiej na druku unijnym ewentualnie z tłumaczeniem)
 • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce (z tłumaczeniem)
 • Zaświadczenia ze szkoły o kontynuacji nauki (z tłumaczeniem)
 • Zaświadczenie o pobieraniu / nie pobieraniu zasiłku rodzinnego w Polsce (z tłumaczeniem)
 • Kserokopię karty ubezpieczeniowej e-Card
 • Kserokopię Dowodu Osobistego lub Paszportu wnioskodaw

Dodatkowo, jeżeli ubiegaliście się Państwo o rodzinne wcześniej:

 • Wcześniejszą decyzję o przyznaniu świadczenia

 

Jaka jest wysokość zasiłku rodzinnego "Familienbeihilfe"?

Obecne stawki zasiłku rodzinnego w Austrii obowiązują od 01.07.2014 i uzależniona są od wieku i liczby dzieci. Ze względu na wiek dziecka świadczenie kształtuje się następująco:

 • 109,70 € - od urodzenia dziecka
 • 117,30 € - na dzieci od 3 roku życia
 • 136,20 € - na dzieci od 10 roku życia
 • 158,90 € - na dzieci powyżej 19 roku życia

W zależności od liczby dzieci świadczenie wzrośnie o tzw. Geschwisterstaffelung . Wzrost świadczenia na każde dziecko będzie następujący:

 • 6,70 € - w przypadku dwójki dzieci
 • 16,60 € - na każde z trojga dzieci
 • 25,50 € - na każde z czworga dzieci
 • 30,80 € - na każde z pięciu dzieci
 • 34,30 € - na każde z sześciu dzieci

Ustanowiono, że dalszy wzrost wysokości zasiłku rodzinnego (łącznie z dodatkami) wyniesie*:

 • od stycznia 2016 roku o 1,9 procent
 • od stycznia 2018 roku o dalsze 1,9 procent

* Żródło: Dziennik Ustaw (Bundesgesetzblatt Nr. 35/2014)

 

Jaka była wysokość zasiłku do 30.06.2014?

Osoby starające się o zasiłek za wcześniej podany okres powinny wiedzieć, że podobnie jak obecnie wysokość zasiłku rodzinnego również uzależniona była od wieku i liczby dzieci. Ze względu na wiek dziecka świadczenie kształtowało się następująco:

 • 105,40 € - od urodzenia dziecka
 • 112,70 € - na dzieci od 3 roku życia
 • 130,90 € - na dzieci od 10 roku życia
 • 152,70 € - na dzieci powyżej 19 roku życia

W zależności od liczby dzieci świadczenie wzrastało o tzw. "Geschwisterstaffelung" . Wzrost świadczenia na każde dziecko był następujący:

 • 6,40 € - w przypadku dwójki dzieci
 • 15,94 € - na każde z trojga dzieci
 • 24,45 € - na każde z czworga dzieci
 • 29,56 € - w przypadku piątki dzieci
 • 32,97 € - w przypadku szóstki dzieci

 

Kiedy wypłacany jest zasiłek?

Świadczenie Familienbeihilfe wypłacane  jest miesięcznie. W miesiącu wrześniu na każde dziecko w wieku szkolnym (od 6 do 15 lat)  urząd z tytułu tzw. "Schulstartgeld" dodatkowo wypłaca 100 €. 

 

Warto wiedzieć

Razem z zasiłkiem rodzinnym wypłacany jest "Kinderabsetzbetrag". Oddzielne wnioskowanie o wypłacenie tegoż świadczenia nie jest wymagane, gdyż jest ono wypłacane automatycznie. Wysokość "Kinderabsetzbetrag" wynosi 58,40 € na każde dziecko i miesiąc.

Czas oczekiwania na przyznanie świadczenia wynosi średnio około sześć miesięcy.

 

Inne pytania na temat zwrotu rodzinnego w Austrii...

Odpowiedzi na wszelkie pytania związane ze świadczeniem Familenbeihilfe otrzymacie Państwo dzwoniąc do naszego biura. Czekamy na Państwa telefony.

Podejmij kontakt:

 • Adres: Nakło, ul. Tarnowska 27, 
  46-050 Tarnów Opolski
 • +48 77 54 32 303
 • e-mail: info@intertax24.com

Zobacz także: