Zwrot podatku z Niemiec - zasiłki rodzinne i podatki z zagranicy - Świadczenie wychowawcze - Elterngeld

Telefon +48 77 543 23 03

menu

Elterngeld z Niemiec


 

Jeżeli pragną Państwo za pośrednictwem naszej firmy ubiegać się o Elterngeld (świadczenie przyznawane na nowo narodzone dzieci), powinni Państwo odwiedzić nas w naszych biurach, ewentualnie telefonicznie lub korespondencyjnie zamówić nasze druki.

 

Kompletny wniosek powinien zawierać:

 • Uzupełniony druk danych (nasz formularz)
 • Metrykę urodzenia dziecka, na które ma być przyznane świadczenie (najlepiej na druku unijnym ewentualnie z tłumaczeniem)
 • Akt małżeństwa (najlepiej na druku unijnym ewentualnie z tłumaczeniem)
 • Potwierdzenie zameldowania w Niemczech (Anmeldung)
 • Potwierdzenie zameldowania rodziny w Polsce (z tłumaczeniem)
 • Kserokopię karty ubezpieczeniowej (eGK)
 • Dokumenty potwierdzające wszystkie pobrane świadczenia w Polsce z tytułu urodzenia dziecka (Becikowe itp.).
 • Kserokopię karty ciąży
 • Kserokopię Dowodu Osobistego lub Paszportu wnioskodawcy
 • Podpisany druk Umowy zlecenia

 Elterngeld - Geschwisterbonus

Jakie warunki muszą być spełnione by otrzymać świadczenie z tytułu opieki nad noworodkiem?

Prawo do tego świadczenia mają ojcowie i matki, którzy po narodzinach dziecka przestają pracować i opiekują się dzieckiem.

Świadczenie z tytułu opieki nad noworodkiem przyznaje się osobom, które:

 • mają miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu w Niemczech,
 • mieszkają z dzieckiem w tym samym gospodarstwie domowym,
 • osobiście sprawują opiekę i wychowują swoje dziecko,
 • nie pracują lub pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • nie przekraczają limitu dochodów w roku kalendarzowym przed narodzinami dziecka.

Możliwość otrzymywania Elterngeld mają także rodzice, którzy nie pracowali przed narodzeniem dziecka.

 

Za jaki okres wypłacany będzie niniejszy zasiłek?

Elterngeld zasadniczo wypłacany jest przez pierwsze 12 miesięcy życia dziecka. Na wniosek istnieje możliwość otrzymywania 50% świadczenia przez 24 miesiące życia dziecka.

Jeżeli drugi rodzic rezygnuje z pracy na rzecz wychowania na co najmniej dwa miesiące, można okres ten przedłużyć o kolejne dwa miesiące.

 

Jakie terminy muszą być dotrzymane przy składaniu wniosku?

Wniosek o wyżej wymienione świadczenie może być złożony nie wcześniej niż w dniu narodzin dziecka. Świadczenie wypłacane jest za każdy miesiąc życia dziecka.
Płatność zostanie dokonana tylko trzy miesiące wstecz od złożenia wniosku.

Jak należy to rozumieć, pokazujemy na przykładzie:

Jeżeli dziecko urodziło się 10.07.2015 świadczenie zostanie podzielone na następujące okresy:
1 miesiąc życia od 10.07.2015 do 09.08.2015
1 miesiąc życia od 10.08.2015 do 09.09.2015
3 miesiąc życia od 09.10.2015 do 09.10.2015
4 miesiąc od 09.11.2015 do 10.10.2015
5 miesiąc od 11.10.2015 do 12.09.2015
6 miesiąc życia od aż 10.12.2015 do 01.09.2016
itd.

Jeżeli wniosek 12.15.2015, został złożony w urzędzie, czyli w szóstym miesiącu życia dziecka. Od początku tego miesiąca życia dziecka (10.12.2015) wypłacane będzie świadczenie z mocą wsteczną za trzy miesiące życia dziecka. W takim przypadku świadczenie może zostać więc wypłacone za okres nie wcześniejszy niż od 09.10.2015 ( czyli od 3 miesiąc życia).

 

Które dzieci są uprawnione do zasiłku rodzinnego?

Zasiłek rodzicielski jest wypłacany na:

 • dzieci biologiczne
 • dzieci przybrane,
 • dzieci adoptowane,
 • pasierbów,
 • dzieci partnera życiowego,
 • nieślubne dzieci, jeśli uznanie ojcostwa nie jest jeszcze uprawomocnione lub w sprawie o ustalenie ojcostwa nie podjęto jeszcze decyzji.
 • w pewnych okolicznościach zasiłek rodzicielski można również wypłacać krewnym dziecka do trzeciego stopnia (na przykład, ciotkom i wujkom).

Prawo do zasiłku nie dotyczy dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych zgodnie z przepisami Kinder- und Jugendrecht Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII).

 

W jakiej wysokości jest świadczenie?

Wysokość Elterngeld jest uzależniona od wysokości utraconego dochodu. W zależności od wysokości dochodów będzie wynosił od 65 do 67 procent zarobku. Kwota minimalna to 300 € miesięcznie. Górna granica wynosi 1800 €. 

Uwaga. Nawet osoba, która nie pracowała w Niemczech, będzie miała prawo do świadczenia macierzyńskiego Elterngeld. W takim wypadku drugi rodzic dziecka powinien pracować w Niemczech. W przypadku gdy świadczenie wypłacane jest opiekunowi przebywającemu w Polsce, od kwoty świadczenia, potrącone będą wszystkie zasiłki przyznane z tytułu urodzenia dziecka w Polsce (lub innych krajów).

 

W jakiej formie złożyć wniosek?

Ze względów formalnych wniosek o świadczenie z tytułu opieki nad noworodkiem dla dzieci przebywających w Polsce musi być złożony w formie pisemnej i podpisany przez wnioskodawców.

 

Który urząd rozpatrzy wniosek?

Wniosek opracuje urząd odpowiedni, ze względu na miejsce zamieszkania (lub stałe miejsce pobytu). W zależności od „Landu” – kraju związkowego, będą to różne urzędy. W przypadku oddelegowania, delegacji, przeniesienia bez adresu w Niemczech, właściwy do złożenia wniosku urząd ustala się według ostatniego miejsca zamieszkania w Niemczech lub adresu firmy delegującej.

 

Kiedy wniosek zostanie złożony skutecznie i przepisowo?

Decydujące jest wysłanie wniosku do urzędu, gminy lub świadczeniodawcy zgodnie z § 16 Sozialgesetzbuch Erstes Buch (SGB I).
Wnioskodawcy, którzy przebywają za granicą, mogą złożyć wniosek w placówce Republiki Federalnej Niemiec z zachowaniem terminów.
Decydującym czynnikiem jest rzeczywista data wpływu wniosku.

 

Inne pytania na temat zasiłku Elterngeld...

Odpowiedzi na wszelkie pytania związane ze wnioskowaniem o Elterngeld otrzymacie Państwo dzwoniąc do naszego biura. Czekamy na państwa telefony.

Podejmij kontakt:

 +48 77 54 32 303

info@intertax24.com

 Nakło, ul. Tarnowska 27, 
     46-050 Tarnów Opolski

Poniedziałek - piątek: 9:00- 16:00
    
Sobota: 9:00 - 12:00

Zobacz także: