Zasiłki rodzinne i podatki z zagranicy - Świadczenie rodzinne - Kindergeld

Telefon +48 77 543 23 03

menu

Kindergeld


W związku ze zmianami, które mają wejść w życie po 01.01.2018 r. osoby które nie złożyły jeszcze wniosku na rodzinne powinny uczynić to jak najszybciej.

 

 

Jeżeli pragną Państwo ubiegać się o Kindergeld - świadczenia rodzinne z Niemiec za pośrednictwem naszej firmy powinni Państwo odwiedzić nas w naszych biurach, ewentualnie telefonicznie lub korespondencyjnie zamówić nasze druki. 

 

Kompletny wniosek o rodzinne w Niemczech powinien zawierać:

 • Aktualne (nie starsze niż 3 miesiące) akty urodzenia dzieci w oryginale (najlepiej na druku unijnym ewentualnie z tłumaczeniem)
 • Aktualny akt małżeństwa (nie starsze niż 3 miesiące, najlepiej na druku unijnym ewentualnie z tłumaczeniem) - w przypadku osób rozwiedzionych również wyrok sądu o rozwodzie
 • Zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech (Anmeldung) - za cały okres, za który wnioskujemy o świadczenie
 • Kopia umowy najmu mieszkania
 • Dokumenty potwierdzające opłaty za mieszkanie w Niemczech
 • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce (z tłumaczeniem)
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu (Arbeitgeberbescheinigung) - za okres, za który wnioskujemy o świadczenie
 • Kserokopię "rocznych kart podatkowych" - Lohnsteuerbescheinigung - za lata za które będziemy składać wniosek
 • Zaświadczenie o kontynuacji nauki (tylko w przypadku dzieci powyżej 18 lat)  - za okres, za który wnioskujemy o świadczenie
 • Decyzję o braku prawa lub pobieraniu zasiłku rodzinnego w Polsce oraz decyzję o zasiłku 500+ (z tłumaczeniem)
 • Decyzję o rozliczeniu podatku w Niemczech (Steuerbescheid) - za lata za które będziemy składać wniosek
 • Kserokopię Dowodu Osobistego lub Paszportu wnioskodawcy
 • Dokumenty potwierdzające numery PESEL dzieci
 • W przypadku osób delegowanych do Niemiec - dokument A1

Dodatkowo uzupełnione druki, które można zamówić w naszym biurze:

  • Uzupełniony druk danych (nasz formularz)
  • Zaświadczenie o stanie rodziny - Familienstandbescheinigung
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu (Arbeitgeberbescheinigung) - za okres, za który wnioskujemy o świadczenie
  • podpisany druk umowy zlecenia

Jeżeli prowadzili Państwo działalność gospodarczą w Niemczech:

 • Dokument potwierdzający rejestracje firmy - Gewerbeanmeldung (ewentualnie wyrejestrowanie firmy - Gewerbeabmeldung)
 • Kopie zeznania podatkowego złożonego w Niemczech - za lata za który wnioskujemy o zasiłek
 • Zaświadczenie z Finanzamt w których miesiącach osiągnięte zostały dochody w Niemczech
 • Zaświadczenie o ubezpieczeniu w Niemczech

 Wszystkie dokumenty, które nie są w języku Niemieckim powinny być tłumaczone przysięgle.

Ponieważ wnioski o zasiłek rodzinny rozpatrywane są szczegółowo i skrupulatnie, może zdarzyć się że instytucja przyznająca świadczenie (Familienkasse) zażąda dodatkowych dokumentów i zaświadczeń. Istotne jest zatem natychmiastowe dostarczenie nam wszelkiej otrzymanej korespondencji otrzymanej z Familenkasse.

 

Kto może otrzymać świadczenie?

Zasiłek rodzinny przyznawany jest na dzieci w wieku do 18 lat. Jednak może być on przyznany dziecku, które ukończyło 18 lat jeżeli spełnione są następujące przesłanki:

 • dziecko kontynuuje naukę w szkole, studiuje lub kształci się zawodowo
 • dziecko znajduje się w okresie kiedy ukończyło jedną szkołę i rozpoczyna drugą (przerwa pomiędzy dwoma etapami kształcenia nie może przekroczyć 4 miesięcy)
 • dziecko nie może rozpocząć lub kontynuować nauki ze względu na brak miejsc
 • dziecko jest zarejestrowane jako osoba bezrobotna, czynnie poszukująca pracy
 • dziecko jest upośledzenie fizycznie lub umysłowo

 

Jaka jest wysokość świadczenia?

 

W zależności od liczby dzieci zasiłek rodzinny w Niemczech (od roku 2017) wynosi:

 • 192 € - na jedno, lub dwoje dzieci
 • 198 € - na trzecie dziecko
 • 223 € - na czwarte i każde następne dziecko

Od roku 2016:

 • 190 € - na jedno, lub dwoje dzieci
 • 196 € - na trzecie dziecko
 • 221 € - na czwarte i każde następne dziecko

Od roku 2015:

 • 188 € - na jedno, lub dwoje dzieci
 • 194 € - na trzecie dziecko
 • 219 € - na czwarte i każde następne dziecko

 Od roku 2010 do roku 2014:

 • 184 € - na jedno, lub dwoje dzieci
 • 190 € - na trzecie dziecko
 • 215 € - na czwarte i każde następne dziecko

Świadczenia rodzinne nie są opodatkowane, zatem zostanie Państwu przyznana cała wymieniona kwota.

 

Jaki jest okres składania i rozpatrywania wniosku?

O rodzinne w Niemczech można ubiegać się nawet do 4 lat wstecz. W grę wchodzą tylko okresy w których Państwo pracowali.

Uwaga. Wnioski na zasiłek rodzinne dla osób mających rodziny poza granicami Niemiec w większości przypadków rozpatrywane są przez Familienkasse Sachsen. Ponieważ obecnie wspomniany urząd wnikliwie kontroluje przesłane tam wnioski czas oczekiwania na decyzje w zależności od sytuacji może wynieść od 2 tygodni do roku.

 

Inne świadczenia na dzieci w Niemczech.

Kikając poniższe linki można zasięgnąć informcji o innych świadczeniach związanych z wychowaniem dzieci:

 

Inne pytania na temat świadczenia rodzinnego w Niemczech...

Odpowiedzi na wszelkie pytania związane z zasiłkiem rodzinnym w Niemczech otrzymacie Państwo dzwoniąc do naszego biura. Wiele istotnych informacji oraz ciekawostek związanych z wnioskowaniem oraz oczekiwaniem na Kindergeld cmożna znaleźćna naszym blogu

 

Infografika dla dociekliwych

Wysokość świadczenia Kindergeld na przełomie 60 lat:

Podejmij kontakt:

 +48 77 54 32 303

info@intertax24.com

 Nakło, ul. Tarnowska 27, 
     46-050 Tarnów Opolski

Poniedziałek - piątek: 9:00- 16:00
    
Sobota: 9:00 - 12:00

Jesteśmy także na:

      Messenger