Zwrot podatku z Niemiec - zasiłki rodzinne i podatki z zagranicy - Rozliczenie podatku dochodowego

Telefon +48 77 543 23 03

menu

PODATEK DOCHODOWY - Rozliczenie w Niemczech


Jeżeli pragną Państwo rozliczyć podatek dochodowy z Niemiec za pośrednictwem naszej firmy powinni Państwo odwiedzić nas w jednym z naszych biur. Możliwe jest także rozliczenie korespondencyjne. Nasze druki można zamówić telefonicznie lub e-mailem. Proszę pamiętać, że procedurę rozliczenia podatku regulują przepisy prawa, w związku z powyższym należy w zeznaniu podatkowym ująć wszelkie dochody opodatkowane podatkiem dochodowym Einkommensteuer.

 

Kompletne zeznanie podatkowe powinno zawierać:

 • Uzupełniony druk danych (nasz formularz)
 • Informację o wszystkich dochodach osiągniętych w Niemczech
  • w przypadku pracy zarobkowej  - wszystkie karty podatkowe (Lohnsterbescheinigung)
  • w przypadku pobierania emerytury lub renty - wszystkie dokumenty potwierdzające wysokość otrzymywanych rent / emerytur  (Rentenanpasung)
  • w przypadku pobierania świadczeń macierzyńskich / wychowawczych - wszystkie decyzje o okresie trwania i wysokości otrzymywanych świadczeń
  • w przypadku otrzymywania świadczeń z tytułu niezdolności bądź utraty pracy - wszystkie dokumenty potwierdzające czas trwania i wysokość świadczeń (Insolwenzgeld, Arbeitslosengeld, Krankengeld, ewkiwalent / odszkodowanie za niewykorzystany urlop z Soka-Bau)
  • Możemy poprosić także o przedstawienie innych dokumentów związanych z osiągniętymi przez Państwa dochodami w Niemczech
 • Zaświadczenie o dochodach w Polsce, lub w innym kraju w którym osiągnęli Państwo dochody - druk UE/EOG (EU/EWR / auerßhalb EU/EWR)
 • Koszty, które powinny zostać ujęte w rozliczeniu
 • Kserokopię Dowodu Osobistego lub Paszportu
 • Podpisany druk Umowy zlecenia

Dodatkowo, jeżeli rozliczaliście się Państwo wcześniej:

 • Decyzję o przyznaniu zwrotu za rok wcześniejszy (Steuerbescheid)

 

Ciekawostka: jak od roku 2007 kształtuje się kwota wolna od podatku w Niemczech? 

Na jaki zwrot możemy liczyć?

Sporządzając zeznanie podatkowe wykorzystujemy wszystkie możliwe ulgi podatkowe, dzięki czemu uzyskujemy dla Państwa maksymalną nadpłatę podatkową (zwrot). Jednak niesie to za sobą konieczność udokumentowania odpisów podatkowych. Bardzo ważne jest zatem gromadzenie wszystkich dokumentów potwierdzających poniesione przez Państwa koszty związane z zatrudnieniem w Niemczech.

Uwaga! Złożenie zeznania podatku dochodowego nie musi oznaczać zwrotu nadpłaty podatkowej. W pewnych okolicznościach może się ono wiązać także z koniecznością dopłaty.

 

Ile musimy czekać na rozpatrzenie zeznania i wystawienie decyzji podatkowej?

Czas oczekiwania na decyzje zależny jest od czasu w którym składacie Państwo zeznanie oraz od urzędu do jakiego ono trafia. Średni czas oczekiwania na decyzje wynosi od trzech tygodni do sześciu miesięcy. Zwroty podatku przelewane są bezpośrednio na Państwa konto.

 

Jaki okres należy rozliczyć?

W Niemczech podobnie jak w Polce rok podatkowy w pełni pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 01. stycznia do 31 grudnia. Jeżeli jesteśmy zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego, powinniśmy to uczynić do 31 maja roku następnego. W innym wypadku deklarację podatkową możemy złożyć do czterech lat wstecz. Obecnie zatem mogą Państwo rozliczać podatek za lata:

 • 2015 do 31 grudnia 2019
 • 2014 do 31 grudnia 2018
 • 2013 do 31 grudnia 2017
 • 2012 do 31 grudnia 2016

Inne pytania na temat rozliczenia podatku z Niemiec...

Odpowiedzi na wszelkie pytania związane ze zwrotem podatku otrzymacie Państwo dzwoniąc do naszego biura. Czekamy na państwa telefony.

Podejmij kontakt:

 +48 77 54 32 303

info@intertax24.com

 Nakło, ul. Tarnowska 27, 
     46-050 Tarnów Opolski

Poniedziałek - piątek: 9:00- 16:00
    
Sobota: 9:00 - 12:00

Zobacz także: