Zasiłki rodzinne i podatki z zagranicy - Pomoc w uzyskaniu obywatelstwa

Telefon +48 77 543 23 03

Pomożemy rozliczyć podatek z Niemiec
Złożymy deklarację podatkową
Z nami uzyskacie Państwo Kindergeld
Zasiłek rodzinny z Niemiec
Dobierzemy optymalną klasę podatkową
Pomożemy ją także zmienić
Rozliczymy działalność gospodarczą
Kleingewerbe
Odzyskamy możliwy zwrot podatku
Zadbamy o zasiłek rodzinny z Austrii
Familienbeihilfe
previous arrow
next arrow
Slider
menu

Dbajmy o korzenie i pielęgnujmy tradycję

Ubieganie się / odnowienie obywatelstwa - od czego zacząć?

Obywatelstwo niemieckie można uzyskać z pomocą różnych procedur.  Najprostszą z nich jest wykazanie, że przodkowie osoby ubiegającej się o tzw. Staatsangehörigkeit byli Niemcami. Możliwe jest także otrzymanie obywatelstwa dowodząc, że z Republiką Federalną Niemiec wnioskodawcę łączy żywotny interes życiowy. Pod tym pojęciem najczęściej kryją się: rodzina, stałe miejsce zamieszkania w Niemczech. We wszystkich wymienionych wyżej przypadkach konieczne jest by wniosek wypełniony był w języku niemieckim a wnioskodawcami były osoby, które ukończyły 16 roku życia. 

 

Wymagane dokumenty:

 1. Obywatelstwo po przodkach:
  • dokumenty wnioskodawcy
   • aktualny akt urodzenia
   • aktualny akt małżeństwa - w przypadku gdy wnioskodawca jest żonaty / zamężny
   • kopię dowodu osobistego
  • dokumenty przodka posiadającego obywatelstwo
   • wszelkie dokumenty dotyczące pochodzenia i stanu cywilnego
   • dokumenty potwierdzające zameldowanie przodka na terenie Niemiec
   • akty urodzenia lub inne dokumenty pochodzenia

 2. Obywatelstwo przez małżeństwo:
  • akt urodzenia wnioskodawcy
  • akt ślubu wnioskodawcy
  • dowód osobisty, ew. paszport wnioskodawcy
  • dokumenty potwierdzające obywatelstwo męża / żony
  • świadectwo informujące o poziomie znajomości języka niemieckiego
  • ogólny życiorys

 3. Obywatelstwo przez długoletni pobyt:
  • dokumenty potwierdzające okres pobytu w Niemczech - meldunki
  • dokumenty przedsawiające długość zatrudnienia w Niemczech - zaświadczenia pracodawców, decyzje podatkowe, itp.
  • dokument przedstawiające wysokość wynagrodzenia
  • dokument potwierdzający przynależność do niemieckiej kasy chorych
  • dokumenty potwierdzające przebieg ubezpieczenia rentowego w Niemczech
  • świadectwo ukończenia szkoły zawodowej / średniej

Uwaga! Dokumenty należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie uwierzytelnionej kserokopii. Sporządzone kserokopie muszą być kompletne, to znaczy, że należy przedłożyć kopie obydwu stron dokumentu. Do obcojęzycznych dokumentów należy dołączyć tłumaczenia przysięgłe.

 

Warunki uzyskania obywatelstwa niemieckiego przez urodzenie:

 • Dzieci ślubne.
  W przypadku osób urodzonych przed 1.01.1975 obowiązuje zasada, że mogą one uzyskać obywatelstwo niemieckie, gdy ich ojciec jest Niemcem. Jeżeli matka jest Niemką może poprzez oświadczenie również potwierdzić niemieckie obywatelstwo. Osoby urodzone po 1.01.1975 uzyskują obywatelstwo, gdy tylko jedno z rodziców posiada obywatelstwo niemieckie.
 • Dzieci nieślubne.
  Obowiązuje zasada, że dana osoba uzyskuje obywatelstwo matki. Od 1.07.1993 obywatelstwo można również uzyskać po ojcu, jeżeli:
  • jest on Niemcem
  • przeprowadzono zgodnie z przepisami prawa niemieckiego uznanie ojcostwa
  • ustalenie ojcostwa nastąpiło przed osiągnięciem 23roku życia dziecka
 • Uzyskanie obywatelstwa poprzez urodzenie w Niemczech.
  Od 1.01.2000 roku dziecko rodziców, którzy są cudzoziemcami, uzyskuje niemieckie obywatelstwo poprzez urodzenie w Niemczech, jeżeli jedno z nich:
  • od 8 lat przebywa legalnie w Niemczech
  • posiada zezwolenie na pobyt od trzech lat, na czas nieokreślony

Osoba, która nabyła obywatelstwo niemieckie poprzez urodzenie w Niemczech po uzyskaniu pełnoletności, musi oświadczyć do 23 roku życia czy chce zachować obywatelstwo niemieckie czy obywatelstwo innego kraju. Jeżeli się decyduje na obywatelstwo niemieckie, musi udokumentować zrzeczenie się lub utratę obywatelstwa innego państwa. Jeśli do ukończenia 23 roku życia takiego oświadczenia nie złoży, traci automatycznie niemieckie obywatelstwo.

Dzieci urodzone w Niemczech przed 1.01.2000 r nie nabyły obywatelstwa niemieckiego jedynie na podstawie faktu urodzenia się w Niemczech.

 • Nabycie obywatelstwa niemieckiego przez adopcję. Uzyskują tylko te dzieci, które w momencie złożenia wniosku o adopcję nie ukończyły jeszcze 18 roku życia i adoptowane zostały przez Niemca. W przypadku przeprowadzonej w Polsce adopcji należy zgłosić ten fakt w Ambasadzie.

Podejmij kontakt:

 +48 77 54 32 303

info@intertax24.com

 Nakło, ul. Tarnowska 27, 
     46-050 Tarnów Opolski

Poniedziałek - piątek: 9:00- 16:00
    
Sobota: 9:00 - 12:00

Jesteśmy także na:

   Instagram