Zasiłki rodzinne i podatki z zagranicy - Zmiana klasy podatkowej - Steureklasse

Telefon +48 77 543 23 03

menu

ZMIANA KLASY PODATKOWEJ - Steuerklasse


 

Jeżeli pragną Państwo ubiegać się o zmianę klasy podatkowej w Niemczech - Steuerklasse  za pośrednictwem naszej firmy powinni Państwo odwiedzić nas w naszych biurach, ewentualnie telefonicznie lub korespondencyjnie zamówić nasze druki.

 

Kompletny wniosek powinien zawierać:

 • Uzupełniony druk danych
 • Zaświadczenie o dochodach w Polsce (druk EU/EWR)
 • Ostatni Lohnabrechnung (miesięczne zaświadczenie o wynagrodzeniu)
 • Zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech (Anmeldung)
 • Kopię nadania numeru Identifikationsnummer
 • Kserokopię Dowodu Osobistego lub Paszportu
 • Akt małżeństwa
 • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu
 • Podpisany druk Umowy zlecenia

 

W Niemczech wyodrębniono 6 klas podatkowych:

 • Klasa I - do tej grupy zazwyczaj należą: panny, kawalerowie, osoby rozwiedzione i owdowiałe, jeżeli nie klasyfikują się do klasy II i III (czyli, jeżeli przez cały rok podatkowy, byli rozwiedzeni lub owdowiali i nie posiadają na utrzymaniu małoletnich dzieci),
 • Klasa II - do tej grupy należą osoby stanu wolnego, samotnie wychowujące dzieci, czyli: panny, kawalerowie, osoby rozwiedzione i owdowiałe, w gospodarstwie których zameldowane jest co najmniej 1 małoletnie dziecko, za które otrzymują kwotę pomniejszenia podatku na dziecko oraz zasiłek opiekuńczy lub świadczenie rodzinne (Kindergeld). Dla pracowników owdowiałych przynależność do tej grupy podatkowej następuje tylko wtedy, gdy nie byli w klasie III,
 • Klasa III, Klasa IV, Klasa V – to pracownicy zamężni lub żonaci jak  również osoby owdowiałe w trakcie roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon małżonka. 
 • Klasa VI – do tej klasy zakwalifikowani są pracownicy, którzy jednocześnie pobierają wynagrodzenie z kilku źródeł zatrudnienia.

 

Inne pytania na temat zmiany klasy podatkowej - Steuerklasse...

Odpowiedzi na wszelkie pytania związane ze zmianą klasy podatkowej otrzymacie Państwo dzwoniąc do naszego biura. Czekamy na państwa telefony.

Podejmij kontakt:

 +48 77 54 32 303

info@intertax24.com

 Nakło, ul. Tarnowska 27, 
     46-050 Tarnów Opolski

Poniedziałek - piątek: 9:00- 16:00
    
Sobota: 9:00 - 12:00

Jesteśmy także na:

      Messenger